Με το βλέμμα στο ψηφιακό μέλλον …

Με το βλέμμα στο ψηφιακό μέλλον … Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη Δημόσια Διοίκηση και οι νέες διοικητικές…

View More Με το βλέμμα στο ψηφιακό μέλλον …