Πτυχία – Μεταπτυχιακά

2014-2016: Μεταπτυχιακό στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών» με βαθμό 8,91 «Άριστα».

2013-2015:  Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο: «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με βαθμό 8,60 «Άριστα».

1984-1990 : Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μπάρι-Ιταλίας, με βαθμό 93/110 Scienze dell’ Informazione – Universita di Bari – Italia, ισότιμο και αντίστοιχο με το τμήμα Πληροφορικής,  Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, με βαθμό 8,45.

Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Επιτυχής Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μεικτό Μοντέλο 15/3/2014 έως 23/11/2014) – Αποτελέσματα: Κωδικός: προγράμματος: 5-142-898, Κωδικός καταχώρησης: 57062, Ημερομηνία: 23-5-2015.

Ξένες Γλώσσες

1990: Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2 (Επάρκεια Σπουδών).

2014: Δίπλωμα Αγγλικών επιπέδου B2 Test of Interactive English (Tie)  –  (14/12/2014).

Διοικητική Δραστηριότητα

Διευθυντής

2015-σήμερα: Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Γλυφάδας.

2011-2015: Διευθυντής Γυμνασίου Καλαμωτής Χίου.

2008-2010: Διευθυντής στο Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας.

2007-2008: Διευθυντής στο Ι.Ε.Κ. Βάρης.

2005-2007: Διευθυντής στο Ι.Ε.Κ. Περιστερίου.

Πρόεδρος και Μέλος Επιτροπών

2011-2013: Μέλος Λυκειακής επιτροπής εξετάσεων  του 3ου ΓΕΛ Χίου.

Μέλος της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) Αττικής 2009-2010.

Πρόεδρος επιτροπής εξετάσεων θεωρητικού μέρους Πιστοποίησης στο  1ο  Εξεταστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας για πέντε (5) εξεταστικές περιόδους.

Πρόεδρος επιτροπής εξετάσεων θεωρητικού μέρους Πιστοποίησης στο  2ο  Εξεταστικό κέντρο Ηλιούπολης για μία εξεταστική περίοδο.

Υπεύθυνος πρακτικού μέρους Πιστοποίησης για αρκετές περιόδους.

2006: Μέλος Λυκειακής επιτροπής εξετάσεων  του 2ου Ενιαίου Λυκείου Διαπολιτισμικής   Ελληνικού.

2005: Μέλος επιτροπής συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων μαθητών Τ.Ε.Ε.  Δ’ Αθήνας και μέλος Λυκειακής επιτροπής εξετάσεων  του 2ου  Ενιαίου Λυκείου Διαπολιτισμικής   Ελληνικού.

2004: Μέλος επιτροπής συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων μαθητών Τ.Ε.Ε.  Δ’ Αθήνας.

2003: Μέλος επιτροπής εξετάσεων στο ΙΔ. Λύκειο Ξυνή και γραμματέας της Λυκειακής του εξεταστικού κέντρου Τ.Ε.Ε.  Γλυφάδας.

2001: Μέλος της 14μελούς επιτροπής βαθμολογικού – εξεταστικού κέντρου 309 για τις εξετάσεις Β & Γ Λυκείου σχολικού έτους 2000-2001.

2000: Μέλος της 14μελούς επιτροπής βαθμολογικού – εξεταστικού κέντρου 109 & 209 για τις εξετάσεις Β & Γ Λυκείου σχολικού έτους 1999-2000.

1995-1997: Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕΤ) Νομού Χίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυτοδιοίκηση

1997-1998: Εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

1996: Αναπληρωτής Νομάρχη και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

1995-1996: Εκλεγμένο μέλος της επιτροπής Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

1994-1998: Εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος στην Ν.Α. Χίου.

Ιδιωτικός Τομέας

1990-1993: Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «COMPUTER SCIENCE».

1991-1993: Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος μηχανοργάνωσης με την επωνυμία «BRAIN COMPUTERS».

Στρατιωτική Θητεία

1990-1992: Υπηρέτησα την θητεία μου σαν Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού και Ανθυπολοχαγός. Αυτή την στιγμή είμαι έφεδρος Λοχαγός Πεζικού.