Εξεταστικό Κέντρο ΕΟΠΠΕΠ στη Χίο

Δημιουργία Εξεταστικού Κέντρου του ΕΟΠΠΕΠ στη Χίο

Μετά από το μεγάλο θόρυβο από σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. που εδρεύει στη Χίο, αλλά και την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, για τις περιοχές όπου θα
λειτουργήσουν φέτος τα εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), θα ήθελα να παραθέσω μερικές προτάσεις μου.
Πρώτα απ’ όλα θεωρώ ότι μια τέτοια απόφαση αποτελεί μια κατάφωρη αδικία και παραβίαση του άρθρου 101 παρ. 4, του Συντάγματος, όπου ο
«Κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους»
και «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (άρθρο 4).

Στο νησί της Χίου, όπου λειτουργεί δημόσιο Ι.Ε.Κ. με πολλές ειδικότητες, είναι επιβεβλημένο να λειτουργήσει εξεταστικό κέντρο για όλες τις
ειδικότητες που θέλουν πιστοποίηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων. Ο λόγος είναι προφανής καθώς το κόστος για τη μεταφορά και τη διαμονή
ενός νησιώτη στην Αθήνα ή στη Μυτιλήνη είναι δυσβάστακτο, ιδιαίτερα για ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από τα Ι.Ε.Κ. στην προσπάθειά τους να
αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις για να βρουν εργασία.

Προτάσεις:

  • Να δοθεί λύση στο πρόβλημα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και να αποτραπεί αυτή η αδικία.
  • Να δημιουργηθούν παραρτήματα εξεταστικών κέντρων του ΕΟΠΠΕΠ σε σταθερή βάση και στη νησιωτική Ελλάδα σε συνεργασία με πιστοποιημένες δομές.
  • Να υπάρξει ένα μητρώο αξιολογητών με εκπαιδευτές από τα νησιά προκειμένου να είναι μικρότερο το κόστος και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας
    στο έμψυχο εκπαιδευτικό δυναμικό των νησιών μας.

Αιμιλιανός Ευαγγελινός

Πολιτικό Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.