Ευρώπη πιστή στις αξίες, δυνατή στις προκλήσεις

Στις 26 Μαΐου 2019 ψηφίζουμε για την εκλογή των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα 28 κράτη μέλη περίπου 500 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα εκλέξουν τους 751 νέους ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις παρεμβάσεις της σε θεσμικό, νομοθετικό, οικονομικό, κοινωνικό, δικαστικό επίπεδο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και παρά τις δυσκολίες, τις αντιπαραθέσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρείται ένας πανίσχυρος οργανισμός που επηρεάζει όχι μόνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

Από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το «ανήκομεν εις την Δύση» ως σήμερα η ζωή μας έχει αλλάξει δραματικά. Στην Ευρώπη έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις και προωθήθηκε σε σημαντικό βαθμό η ενοποίηση και η εμπέδωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος. Η καλλιέργεια ενός ισχυρού αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια δυναμική Ένωση και πρέπει να βασίζεται στην κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική πολυμορφία της Ευρώπης. Η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν έναν τόπο πολιτισμού, ορθολογισμού, προόδου, γνώσεων και ανθρωπισμού. Ο κοινός ευρωπαϊκός μας πολιτισμός αποτελεί το διακριτικό χαρακτηριστικό μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Στη χώρα μας κατά καιρούς υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη στάση των εταίρων μας μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Παράλληλα όμως είναι επώδυνο και μόνο ως σκέψη το υποθετικό ερώτημα, ποια θα ήταν η πορεία της Ελλάδας, αν στην εποχή της κρίσης και στα χρόνια που ακολούθησαν, βρισκόμαστε εκτός ΕΕ ή αν ήταν κράτος μέλος ο εξ Ανατολών γείτονάς μας και όχι η χώρα μας….

Οι προκλήσεις για το μέλλον της Ε.Ε. είναι πολλές και περιλαμβάνουν μια ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο: οικονομία, μετανάστευση, αγορά εργασίας, εκπαίδευση και έρευνα, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, δημογραφικές μεταβολές, διεύρυνση της Ε.Ε. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων, παγκόσμιων και ευρωπαϊκών, συλλογικών και μεμονωμένων, μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν βασίζεται στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Οι αξίες αυτές είναι: η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής σε κάθε στάδιο του βίου, η ελευθερία και η υπευθυνότητα, η ισότητα και η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η αλληλεγγύη και η επικουρικότητα. Σημείο αφετηρίας τους είναι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και η χριστιανική μας παράδοση. Απώτερος σκοπός τους είναι η εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Για την υλοποίησή τους είναι αναγκαία η κοινωνία των πολιτών και η αξιοποίηση της λογικής και της ιστορικής πείρας.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής οραματίστηκε και πέτυχε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Νέα Δημοκρατία παραμένει έως σήμερα σταθερά προσανατολισμένη στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα από το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Θέλουμε μια Ελλάδα με δυνατή φωνή μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη! Συμμετέχουμε ισότιμα σε μια σύγκλιση λαών, εθνικών κρατών, εθνικών πολιτισμών και εθνικών συμφερόντων. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Χωρίς ισοπέδωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εθνών. Η Ενωμένη Ευρώπη είναι εθελοντική σύγκλιση με ελευθερία και δημοκρατία, με σεβασμό στην εθνική μας ιδιαιτερότητα.

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός
Καθηγητής Πληροφορικής
Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

https://www.facebook.com/aimilianosevangelinos/