Γενναία αναθεώρηση του Συντάγματος για ένα καλύτερο μέλλον

Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα πρέπει να αποτελέσει σε καμία περίπτωση χαμένη ευκαιρία. Ο Καταστατικός Χάρτης της χώρας αποτελεί τη «Βίβλο» της δημοκρατίας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για ικανοποίηση ιδεοληπτικών στρεβλώσεων ή μικροκομματικών επιδιώξεων. Μετά τις προηγηθείσες αναθεωρήσεις (1986, 2001, 2008) σήμερα διαπιστώνεται η συντήρηση δομών που αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο της χώρας, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις, η άκαμπτη γραφειοκρατική διοίκηση, η κρατικιστική αντίληψη περί ανάπτυξης και η δαιδαλώδης νομοθεσία. Ο κόσμος έχει αλλάξει όπως και η θέση της χώρας μας σ’ αυτόν: η διεύρυνση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θρησκευτικές και πολιτισμικές εντάσεις, η παγκοσμιοποίηση, η μετακίνηση πληθυσμών, η οικονομική κρίση μεγιστοποίησαν τα θεσμικά προβλήματα και ανέδειξαν δυσκολίες αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών.

Απαιτείται επομένως μια γενναία αναθεώρηση και ένα σύγχρονο μοντέλο αποτελεσματικής δημοκρατίας που θα απελευθερώσει τις δυνατότητες των Ελλήνων.

Οι λέξεις-κλειδιά για να επιτευχθεί αυτό είναι: ανάπτυξη, αξιοκρατία, αλληλεγγύη, αριστεία και αξιοπιστία. Η αναθεώρηση θα πρέπει να κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: α) την πολιτική κανονικότητα και την ισορροπία των θεσμών, β) την οικονομική σταθερότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και γ) την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότητα ευκαιριών όλων των πολιτών.

Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και συνέχεια στον πολιτικό βίο της χώρας, σταθερός εκλογικός κύκλος και όχι πρόωρη διάλυση της Βουλής για μικροπολιτικά πρόσκαιρα οφέλη. Δεν είναι θεμιτό η οικονομία και η κοινωνική ζωή και δραστηριότητα να είναι μονίμως σε καθεστώς αβεβαιότητας και πολιτικής ομηρίας. Χρειάζονται δημοσιονομικοί κανόνες σε όλα τα επίπεδα κρατικής οργάνωσης, αξιολόγηση, αξιοκρατία, δημιουργία σύγχρονων ελεγκτικών μηχανισμών για την ουσιαστική λογοδοσία όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ορθολογικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, εξωστρέφεια, αναβάθμιση και αυτονομία στα δημόσια πανεπιστήμια με ταυτόχρονη καθιέρωση ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό καθεστώς αυστηρής δημόσιας εποπτείας, μέριμνα του κράτους για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Στόχος πρέπει να είναι ένα κράτος οργανωμένο, στην υπηρεσία των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος με σεβασμό όμως στην ιστορία και τις παραδεδομένες αξίες αυτού του τόπου, που συνιστούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Η Ελλάδα χρειάζεται νέο ξεκίνημα, θεσμική επανεκκίνηση του πολιτεύματος, διασφάλιση αναπτυξιακής προοπτικής, κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών του παρελθόντος, απάλειψη αδικαιολόγητων προνομίων και εισαγωγή ενός μοντέλου αποτελεσματικής δημοκρατίας. Η ιστορία δεν θα μας συγχωρήσει άλλα λάθη, ούτε μικροπολιτικές κοντόφθαλμες τακτικές σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Χρειάζεται όραμα, διορατικότητα, συλλογικότητα και ενότητα όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στο βωμό του πρόσκαιρου συμφέροντος. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει!

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός
Καθηγητής Πληροφορικής
Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας