Η ναυτιλία δίνει οξυγόνο στην ελληνική οικονομία

Η ναυτιλία μας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και παγκόσμιο πρεσβευτή της αγάπης των Ελλήνων για τη θάλασσα, αποτελώντας την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Οι Έλληνες ναυτικοί με την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό τους ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Τα ταξίδια των ναυτικών και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας με την εικόνα της οικογένειας που μένει πίσω προσμένοντας την επιστροφή, έχουν χαραχτεί στη συλλογική μνήμη και την παράδοσή μας.

Η Χίος μας είναι γενέτειρα πολλών εφοπλιστών, στελεχών και ναυτικών και κατ’ επέκταση ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς παραδοσιακούς ναυτότοπους καθώς η ναυτοσύνη αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο στοιχείο της χιώτικης κοινωνίας. Η Χία ναυτιλία εξακολουθεί ως σήμερα να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς λόγω του ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος των νέων για τις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού εφοπλιστών με καταγωγή από τη Χίο και τις Οινούσσες. Άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για το υγρό στοιχείο που μεγαλουργούν, χωρίς όμως ποτέ να ξεχνούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, βέβαια, η ναυτιλία υφίσταται τις συνέπειες των διακυμάνσεων σε καιρούς κρίσης, σαν αυτή που διανύουμε. Το επάγγελμα του ναυτικού αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ η ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και προκλήσεις. Οφείλουμε για λόγους εθνικού συμφέροντος να στηρίξουμε το έργο των ανθρώπων του τόσο σημαντικού αυτού τομέα για την οικονομία και τη θέση της χώρας μας, διότι αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και συμβάλλει στη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι νέοι έχουν αρχίσει να στρέφονται και πάλι προς τις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές λόγω της βεβαιότητας της επαγγελματικής αποκατάστασης και επειδή συνδυάζεται τώρα πια με εξειδικευμένα προσόντα και πληθώρα νέων γνωστικών αντικειμένων όπως: διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ναυτικό δίκαιο, ναυπηγική και νέες τεχνολογίες, καθιστώντας τον κλάδο πιο ελκυστικό.

Είναι επομένως αναγκαίο να προωθηθούν συγκεκριμένες τομές, ώστε να παραμείνει η χώρα μας κυρίαρχη στη διεθνή ναυτιλία και να ενισχύσει τη θέση της περαιτέρω. Πιο αναλυτικά:

Σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων:

  • Θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές. Παράλληλα με τις ΑΕΝ που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω οικονομικής συγκυρίας και χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην κάλυψη του αυξημένου ενδιαφέροντος για τις σπουδές αυτές, τη στιγμή μάλιστα που ναυτικές ακαδημίες του εξωτερικού απευθύνονται σε πολυάριθμους Έλληνες σπουδαστές με προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης ή κατάρτισης αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε οικονομικό επίπεδο:

  • Για τους ναυτικούς το πρόβλημα της υπερφορολόγησης είναι μείζον και έχει βαρύτατες συνέπειες για την ποντοπόρο ναυτιλία μας, γιατί τους αναγκάζει να αναζητήσουν εργασία σε πλοία με ξένη σημαία. Το πρόβλημα έχει δύο παρενέργειες: τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ζημιώνονται, γιατί οι εισφορές πληρώνονται σε άλλη χώρα και οι Έλληνες ναυτικοί δεν προσφέρουν την υπηρεσία τους σε ελληνικό πλοίο. Το φορολογικό πλαίσιο λοιπόν είναι πολύ σοβαρό και επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

  • Τα εφοπλιστικά κεφάλαια: Είναι πολύ σημαντικό να επενδυθούν στην Ελλάδα τα εφοπλιστικά κεφάλαια, καθώς έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής και ανεμπόδιστης κινητικότητας παντού στον πλανήτη. Η διευκόλυνση και η προσέλκυση επενδύσεων μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

α) Σε θεσμικό επίπεδο, με τη βελτίωση της ταχύτητας στην απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας με σαφή καθορισμό του χωροταξικού πλαισίου και

β) Με την εισαγωγή στοχευμένων κινήτρων και μειώσεις φόρων για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

  • Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερφορολόγησης που έχουν υποστεί οι απόμαχοι της θάλασσας, που είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται στα χρόνια της κρίσης.

Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Καθηγητής Πληροφορικής
Πολιτικό Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας