Για να μην πούμε το νερό …..νεράκι! - ΧΙΟΣ

Για να μην πούμε το νερό …..νεράκι!

Η Χίος, όπως και τα περισσότερα νησιά μας, αντιμετωπίζει πρόβλημα υδροδότησης που μάλιστα εντείνεται κατά τη διάρκεια του θέρους. Γεγονός είναι ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες επιβαρύνονται με το κόστος ύδρευσης με υδροφόρες λόγω των διακοπών στην παροχή νερού.

Τα κυριότερα προβλήματα ύδρευσης που παρατηρούνται είναι τα εξής:

 • Συχνές διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης που δυστυχώς δεν επισκευάζονται γρήγορα με αποτέλεσμα την απώλεια πολλών κυβικών νερού.

 • Τα φράγματα, όπως το φράγμα Κατράρη και το Κόρης Γεφύρι, αποτελούν μια λύση στο πρόβλημα αλλά χρονίζει η ολοκλήρωσή τους ώστε να είναι λειτουργικά, ενώ επείγει και η κατασκευή πρόσθετων.

 • Επιπλέον, παρατηρούνται περιπτώσεις καταχρήσεων στην κατανάλωση του νερού, όπως η χρήση λάστιχου για καθαριότητα ή η δημιουργία τεχνητής βροχής κατά το πότισμα ή η καλλιέργεια υδροβόρων προϊόντων στις αγροτικές περιοχές.

Το χρόνιο αυτό πρόβλημα απασχολεί τους φορείς της Χίου και έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης της δυσκολίας υδροδότησης. Ο στόχος όλων είναι να μην παρουσιάζεται έλλειψη νερού στις κατοικίες και μάλιστα στη διάρκεια του θέρους.

Από την πλευρά μας συμβάλλοντας στον γενικότερο προβληματισμό για το θέμα, προτείνουμε:

 • Αντιμετώπιση των διαρροών του δικτύου, ώστε να μην υπάρχει άσκοπη απώλεια

 • Ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στα ήδη υπάρχοντα φράγματα (Κόρης Γεφύρι, Κατράρης) και κατασκευή νέων όπου κρίνεται απαραίτητο

 • Αξιοποίηση υπαρχουσών πηγών, επέκταση γεωτρήσεων, κατασκευή περισσότερων ταμιευτήρων νερού που διασφαλίζουν την αποθήκευση νερού (λιμνοδεξαμενών, οικιακών υδροδεξαμενών)

 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων σε περιοχές πληγείσες από πυρκαγιά

 • Επέκταση των αφαλατώσεων του θαλασσινού νερού αφού η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι αποτελεσματικές, παρά τις ενστάσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 • Καλό θα ήταν να μην διατυπώνονται σκέψεις για αύξηση της τιμής του νερού ως αντικίνητρο στη σπατάλη, θα πρέπει όμως παράλληλα να εξοφληθούν και μεγάλα χρέη ιδιωτών αλλά και εταιρειών προς τον φορέα διαχείρισης

 • Το θέμα της σπατάλης ή της αλόγιστης χρήσης θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με διαφημιστική καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών αλλά και με ειδική εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες

 • Η συνεργασία όλων των υπευθύνων φορέων και των πολιτών είναι φυσικά το κλειδί για την επιτυχία των προτεινόμενων μέτρων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και το θέμα που αφορά όλους να μην γίνεται αιτία αντιπαράθεσης και δεν υπάρχει τελικώς εξεύρεση λύσης

 • Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και από την πλευρά της υπεύθυνης αρχής, και να συνεργαστούν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την ΔΕΥΑΧ για την σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης του θέματος.

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός

Καθηγητής Πληροφορικής

Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

https://www.facebook.com/aimilianosevangelinos/

Για να μην πούμε το νερό …..νεράκι! - ΧΙΟΣ