Προβληματισμοί και προτάσεις για την παιδεία

Προβληματισμοί και προτάσεις για την παιδεία.

*του Αιμιλιανού Ευαγγελινού – 16-5-2018

Ο χώρος της παιδείας είναι νευραλγικής σημασίας για την κοινωνία και το μέλλον της. Είναι ο χώρος που διαμορφώνει, μαζί με την οικογένεια, τις επόμενες γενιές και κατ’ επέκταση το μέλλον της χώρας μας. Έχει μεγάλη σημασία να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής μας και οι διορθωτικές παρεμβάσεις να είναι συνεχείς, αφού ζούμε σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι μας σήμερα είναι πολλά και ποικίλλουν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Οφείλονται σε σημαντικό βαθμό σε χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στα αποσπασματικά μέτρα και τις κοντόφθαλμες πολιτικές των τελευταίων ετών.

Η Νέα Δημοκρατία με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καταθέτει τις δικές της προτάσεις για να καταστεί ο χώρος της Παιδείας δημιουργικός και ελπιδοφόρος για το μέλλον του τόπου.

Για την προσχολική ηλικία: Δεν νοείται να μην έχουν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πρόσβαση σε βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. Προβλέπονται μέτρα διευκόλυνσης των γονέων για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Είναι σημαντικό να προσφέρονται σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες αλλά και οι γονείς να γνωρίζουν ότι υπάρχει κοινωνική μέριμνα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, η στήριξη των νέων γονέων θα δώσει διέξοδο στα προβλήματά τους.

Για το δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Το δημόσιο σχολείο θα πρέπει να γίνει δημιουργικό, ενταγμένο στην κοινωνική ζωή, χώρος δραστηριοτήτων που θα τονώνουν την αυτοπεποίθηση, τη φαντασία και τη δίψα των παιδιών για μάθηση. Η αποστήθιση και η βαθμοθηρία δεν προάγουν τους στόχους της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα πρέπει να αντικατασταθούν από την κριτική σκέψη, τη συλλογική εργασία, την πρωτοβουλία εκ μέρους των μαθητών για την επίτευξη της προόδου, την κατάκτηση της επιτυχίας και την αριστεία.

Οι εκπαιδευτικοί μας αξίζει να έχουν περιθώρια πρωτοβουλιών, να δημιουργούν, να επιλέγουν μέθοδο και υλικό του περιεχομένου της διδασκαλίας τους βάσει γενικών κατευθυντηρίων γραμμών του Υπουργείου Παιδείας. Να υπάρχει στήριξη του έργου τους και ουσιαστική επιμόρφωσή τους από πιστοποιημένους φορείς. Το θέμα της αξιολόγησης όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να τεθεί επί τάπητος και να καθιερωθεί ένα συνολικό, καθολικά αποδεκτό και αδιάβλητο σύστημα λογοδοσίας με γνώμονα την αντιμετώπιση παθογενειών και όχι την τιμωρητική διάθεση.

Η επαγγελματική εκπαίδευση: Αποτελεί νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού της απασχόλησης για την αγορά εργασίας, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχει τη θέση που της αξίζει. Προωθούμε καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, προγράμματα πρακτικής άσκησης των μαθητών σε επιχειρήσεις, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζομένους, για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και να είναι συνυφασμένα με την αγορά εργασίας και τη δυνατότητα απασχόλησης.

Για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Στον τομέα αυτό χρειάζεται ένα πολύπτυχο κινήσεων και σχεδιασμών για την αναμόρφωση του χώρου. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι επιστημονικός χώρος διακίνησης ιδεών, ελευθερίας λόγου και δημιουργικής γνώσης. Διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια των ιδρυμάτων, κινητικότητα, διεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγές με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα άλλων χωρών, προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες αιχμής, άνοιγμα στην αγορά εργασίας και σύνδεση με την πραγματική οικονομία για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας, είναι μερικές μόνο από τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες. Για την επιτυχία τους, βέβαια, απαιτείται η διασφάλιση του πανεπιστημιακού ασύλου ως κινητήριας δύναμης ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας και όχι ανομίας και παραβατικότητας, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα.

Η παιδεία είναι ένας από τους πυλώνες της κοινωνίας. Πολυδιάστατος, πολυσύνθετος αλλά και ευαίσθητος, γιατί αφορά ανθρώπινες ψυχές και μάλιστα το νεαρό και πιο ζωντανό τμήμα του πληθυσμού. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας δίνουν τη δύναμη να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων, πέρα από την στενή έννοια της απόκτησης γενικών γνώσεων, συνδέεται και με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αυτή πρέπει να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κλίσεις και τις ικανότητες του κάθε ανθρώπου.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς!

*Αιμιλιανός Ευαγγελινός, καθηγητής Πληροφορικής, πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει περάσει την διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών και συμμετέχει στις επιτροπές Παιδείας και Τουρισμού.